KTO SME?

Sme slovenská rodinná firma so zameraním na pestovanie a spracovanie húb v BIO-kvalite.

Obchodné aktivity máme v celej EU, ale tiež v iných krajinách mimo EU.

S ročnou produkciou 50 ton čerstvých a 20 ton sušených húb sme lídrom na Slovensku v biznise s hubami.

 

ČÍM SA ZAOBERÁME?

Vývojom, pestovaním a distribúciou húb a hubových produktov.

Náš výrobný program začína od množenia materských hubových kultúr až po dopestované čerstvé alebo sušené huby.  Vzhľadom na šírku produktového portfólia je naša firma rozdelená do troch samostatných produktových divízií.

 

Výroba hubových sadív a substrátov

Táto divízia má na starosti výskum, vývoj a výrobu hubových sadív a substrátov. Hubové sadby a substráty sú očkované myceliami v laboratóriu v sterilných podmienkach. 

 

Pestovanie húb

Udržiavame ideálne klimatické podmienky, zabezpečujeme zber a správne skladovanie čerstvých húb. Dodržiavame správne skladovanie od zberu až po dodanie koncovému spotrebiteľovi.

 

Spracovanie čerstvých lesných a pestovaných húb

V tejto divízií spracúvame čerstvé pestované a lesné huby. Sme držiteľmi osvedčenia na zber a spracovanie lesných húb. Celý priebeh spracovania podlieha prísnym hygienickým pravidlám podľa HaCCP. Naši pracovníci sú školení na zber, krájanie, mrazenie, sušenie alebo mletie húb. Huby podliehajú  pri spracovaní viacnásobnej kontrole, a tak ručíme za ich kvalitu na 100%.

  

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE HUBY 

-       60 - ročná tradícia pestovania húb

-       Kvalita a nezávadnosť sú 5-krát kontrolované kvalifikovanými pracovníkmi

-       Vyrobené bez chemických ošetrení

-       Vyrobené v ekologickom poľnohospodárstve – BIO

-       Lebo huby sú naše hobby a robíme ich s láskou