Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: +421 948 650 307
E-mail: info@hriby.eu

Fakturačná adresa:
Ján Jánoš
Jablonka 63
90621 Jablonka

IČO: 31188451
DIČ: 1020284738
IČ DPH: SK1020284738
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom
Číslo živnostenského registra: 321-3972.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

Kontaktný formulár