Obchodné a reklamačné podmienky

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   

  • Nákup v internetovom obchode www.hriby.eu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

  • Predávajúci: Ján Jánoš, Jablonka 63, 906 21 Jablonka, IČO – 31188451, IČ DPH – SK1020284738.

  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.hriby.eu.
    

 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
   

  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.hriby.eu.

  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese obchod@hriby.eu).

  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a následne po overení objednaného tovaru obdrží potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
    

  • Každá objednávka musí obsahovať:

   • Meno kupujúceho

   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru

   • Telefonické číslo a email

   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

   • Počet kusov z každej položky tovaru

   • Dátum vystavenia objednávky

   • Spôsob úhrady za tovar

   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
     

  • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

   • IČO a SK DIČ spoločnosti

   • Kontaktnú osobu a telefón

   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
     

  • Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ .
    

 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
   

  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

   Pred prevzatím tovaru:

   • bankovým prevodom

   • poštovou poukážkou

Pri prevzatí tovaru:

   • poštovou alebo kuriérnou dobierkou

  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách.

  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru (okrem tlačových chýb). 
    

 1. DODACIE PODMIENKY
   

  • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (balík na poštu, balík na adresu, podľa hmotnosti tovaru tak, aby cena prepravy bola najvýhodnejšia pre zákazníka).

  • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 4 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho.

  • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.

  • Za doručenie objednaného tovaru v rámci SR predávajúci účtuje prepravné náklady podľa tarify Slovenskej pošty:

Do hmotnosti

Balík na adresu

Balík na poštu

 

Cena bez DPH

Cena s DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

1 kg

4,11

4,93

2,88

3,46

2 kg

4,23

5,08

2,99

3,59

3 kg

4,33

5,2

3,11

3,73

5 kg

4,38

5,26

3,14

3,77

10 kg

5,08

6,1

3,94

4,73

15 kg

5,61

6,73

4,52

5,42

20 kg

6,48

7,78

5,47

6,56

25 kg

7,01

8,41

6,06

7,27

30 kg

7,54

9,05

6,65

7,98

 

 1. VRÁTENIE TOVARU
   

  • Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@hriby.eu alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Prosíme zákazníkov aby rešpektovali, že odskúšanie neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

  • Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie kupujúci v odstúpení od kúpnej zmluvy. Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť použitý, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, originálu dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu atď. Tovar doporučujeme kupujúcim vracať v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu. Predávajúci nenesie zodpovednosť, za poškodenia tovaru, ktoré vzniknú počas prepravy v dôsledku nedostatočne zabaleného tovaru.

  • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti dodávateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý začatý deň od prevzatia tovaru do odovzdania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 15 dní.

 

 1. REKLAMÁCIE
   

  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísaný reklamačný formulár, v ktorom uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

  • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

  • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

  • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

  • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
    

 2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - kliknite pre zobrazenie
    

Nakupovanie v našom internetovom obchode je rýchle a pohodlné, k produktom sú k dispozícií podrobné informácie aobjednávanie zvládne naozaj každý.

 

 

Ako nakupovať:

 

 • V hornej lište sa nachádzajú hlavné kategórie - oblasti ponúkaného tovaru. Následne stačí  kliknúť na skupinu a podskupinu, ktorá Vás zaujíma a zobrazí sa konkrétna ponuka tovarov s náhľadom, cenou a základným popisom. Pod každou ponukou nájdete aj stručný popis so všeobecnými informáciami o zvolenej kategórii, či pod kategórii. 

  Kliknutím na názov produktu alebo  obrázok  sa presuniete na zobrazenie podrobných informácií o tovare.  Kliknutím na ikonu vyberte možnosť, ktorá je vedľa obrázka, vyberiete typ balenia / ks, alebo skupinové balenie/. Dolu pod cenou vyberiete počet vybraných balení alebo kusov a vedľa napravo kliknutím na ikonu pridať do košíka tovar vložíte priamo do nákupného košíka - objednávky.  
    
 • Po vložení tovaru do košíka sa Vám vždy zobrazí sekcia nákupný košík. Z nej sa môžete cez príslušnú ikonu pokračovať v nákupe vrátiť na posledne zobrazenú tovarovú skupinu, môžete meniť počet kusov (prepíšete počet kusov a kliknete na ikonu aktualizovať nákupný košík), alebo jednotlivé položky úplne odstrániť. Zároveň vidíte ceny jednotlivých položiek, ako aj celkovú cenu nákupu. Po skompletizovaní nákupu môžete tovar objednať kliknutím na ikonu prejsť na dokončenie objednávky.
   
 • Objednávkový proces je rozdelený do 6 krokov, vďaka čomu je jednoduchý a prehľadný:
   

 

a/  Zvolenie spôsobu dokončenia objednávky  (registrovať alebo bez registrácie), kliknutím na ikonu pokračovať sa posuniete ďalej

 

b/ Fakturačné údaje, kliknutím na ikonu pokračovať sa posuniete ďalej.

 

c/ Dodacie informácie , ak je fakturačná adresa totožná s adresou dodania v dolnej časti  potvrdíte zakliknutímikony použiť fakturačnú adresu, ak nie je, potom uvediete adresu dodania. Kliknutím na ikonu pokračovať sa posuniete ďalej. 

 

d/ Spôsob dopravy. Vyberte spôsob doručenia tovaru balík na adresu alebo balík na poštu. Kliknutím na ikonu pokračovať sa posuniete ďalej.

 

e/ Platobné informácie. Kliknite na ikonu dobierka a kliknutím na ikonu pokračovať sa posuniete ďalej.

 

f/ Revízia objednávky. V pravej a dolnej časti objednávkového okna vidíte doteraz vyplnené údaje. Ak sú údaje správne, objednávku môžete odoslať kliknutím na ikonu uskutočniť objednávku. V prípade, že v údajoch nájdete chybu, môžete sa vrátiť späť a opraviť ich, a to buď kliknutím na ikonu upraviť váš košík, alebo kliknutím na jednu zo záložiek v hornej časti okna, ktoré symbolizujú jednotlivé kroky.

 

 • Náš obchodný systém Vás bude priebežne e-mailom informovať pri každej zmene stavu Vašej objednávky (zaevidovanie do obch. systému, potvrdenie objednávky tovaru, expedovanie tovaru). Za účelom potvrdenia objednávky Vás môžu kontaktovať telefonicky priamo naši pracovníci - operátori.

 

Ďalšie informácie (dodacie lehoty, cena poštovného, vrátenie tovaru, reklamácie a pod...) nájdete v sekcii obchodné podmienky. Pri problémoch či nejasnostiach prosím kontaktujte našich pracovníkov e-mailom na adrese obchod@hriby.eu  alebo telefonicky na čísle +421 - 948650307.